Ärtsoppan återkommer!

20 oktober kör senior-sektionen en andra servering av ärtsoppa i klubblokalen mellan 11.00 och 14.00.
Det serveras också lite förstärkning för den som vill ha. Kontant betalning - 40 för soppa och 20 för den lille!
Sist kom ett tjugotal gäster - vi kan vara fler!

Alla är hjärtligt välkomna!

Seniorkommitten

Dags för upptagning!

Upptagning till sista helgen i september och första i oktober får du nu göra manuellt på listan i klubblokalen.


Hamnkommitten

Arbetsdag den 8 oktober
Samling i hamnen klockan 08.00. Därefter jobb till sen eftermiddag då alla jobb ska vara klara. Ta med de verktyg som ni vet kan behövas. Och ett glatt humör!
Medlemsmöte under dagen

Alla samlas i klubblokalen och mötet hålls antingen i samband med lunchen eller senare under dagen. Beroende på hur jobben går!
Välkomna!

Styrelsen