Alnö Båtklubb

- en ideell förening för båtfolk på Alnö som bildades 1975. Hamnen började byggas 1978 och är nog inte riktigt klar ännu. Idag har klubben ett hundratal enskilda medlemmar - räknas alla hangarounds så är det betydligt flera

Hamnen ligger som man kan se utifrån bilden här ovan strax söder om Alnöbron. I klubbhamnen finns 52 båtplatser, en travers som lyfter 10 ton, en mastkran 20 meter hög, en klubbstuga, förrådsbyggnader för traktor och jollar samt uppställningsplatser för båtar under vintern m.m. Och inte minst en båthall för uppställning av ett 20-tal båtar inomhus.

   Det är också här i hamnen som klubbens ungdomsverksamhet traditionellt pågår under sommaren sedan början av 80-talet - idag och under de senaste åren är tyvärr ABKs ungdomsverksamhet satt på sparlåga.

   Varje år har klubben samlat ett trettiotal ungdomar som tagit sina första steg inom seglingens svåra konst - nu har klubben misslyckats att genomföra en generations-växling bland instruktörer och ledare så nya behövs. Ställ upp!

   Under årens lopp har många projekt planerats och genomförts i hamnen för att förbättra de faciliteter som behövs för en bra verksamhet. Hösten 2019 graderades båda travers och mastkran upp för att möta de nya krav som ständigt uppstår i hamnen med tyngre båtar och högre master. Idag lyfter traversen 12,5 ton och mastkranen är försedd med en gibb för att kunna lyfta master med en längd upp emot 20 meter. Projektet att skapa ett båthus för dryga tjugo båtar har som sagt genomförts då byggnaden stod klar hösten 2011.

Dokument

- här hittar du alla aktuella dokument som historia, stadgar och ordningsregler.