Aktuella dokument för 2024

Stadgar - Avgifter - Styrelse - Arbetsdagar

Stadgar ABK

Alnö Båtklubb uppdaterade sina stadgar vid årsmötet 2022 då både faktiska förhållanden och tiden som går förändrar förutsättningar i en klubb. Därför var det nödvändigt att göra en genomgång av det gamla, ta hänsyn till förändringar och författa samt att medlemmarna kan godkänna nya stadgar

Avgifter 2024

Inför varje ny säsong gör klubben en översyn av tidigare prislistor genom att förenkla och relatera till omvärldsläget vad gäller kostnader och andra förutsättningar som kan påverka prisbilden på de tjänster som erbjuds. I år blev prislistan enligt följande...

Styrelse 2024

ABKs årsmöte ska enligt stadgarna hållas senast mars månads utgång. Vid årsmötet den 21 mars valdes en ny styrelse med Daniel Näsman som ordförande, Alf Lindbergh som kassör och Mia Allanius som sekreterare.

Sjösättning 2024

Den 19 april besiktades vår nya travers utan anmärkning. Besiktingen genomfördes av CarlHag. Detta är en bra förutsättning inför årets hantering av våra båtar så det kan ske på ett säkert sätt. På våren är det dags för sjösättning när arbetsdagarna är avklarade . På hösten den omvända ordningen.

Sjösättningsdagarna är bestämda till helgerna 18 och 19 maj, 25 - 26 maj samt 1 juni.

Tid för sjösättning bokar du här på hemsidan...

Arbetsdagar våren 2024

I år behöver varje medlem endast göra en arbetsdag under säsongen. i det här dokumentet ser du vilken dag som gäller för dig och vilket arbetslag du ingår i. Kan du inte komma den dag du blivit tilldelad så är det upp till dig att byta dag med någon eller skaffa en ersättare. Du ska meddela till respetive arbetsledare vem som kommer i ditt ställe. Du kan också köpa dig fri från arbetsdag för er ersättning på 1000 kronor till klubben. Uteblir du helt från arbetsdagen så kostar det också 1000 kronor i straffavgift.

Arbetsdagar hösten 2024

I år behöver varje medlem endast göra en arbetsdag under säsongen. i det här dokumentet ser du vilken dag som gäller för dig och vilket arbetslag du ingår i. Kan du inte komma den dag du blivit tilldelad så är det upp till dig att byta dag med någon eller skaffa en ersättare. Du ska meddela till respetive arbetsledare vem som kommer i ditt ställe. Du kan också köpa dig fri från arbetsdag för er ersättning på 1000 kronor till klubben. Uteblir du helt från arbetsdagen så kostar det också 1000 kronor i straffavgift.