Bokning av upptagning

Nu fortsätter vi att vara försiktiga och följa de allmänna rekommendationer och regler som gäller i Coronatider. Därför kommer vi att sprida ut tiderna och boka båtar med 30 minuters mellanrum.

Teamen som sköter sjösättningen kommer att ta hand om båten vid traversen och transportera den till uppställningplats ute eller in i båthallen. Den enda assistans de behöver är när slingen ska lossas uppe på båten. Då ska endast en person från båten hjälpa till!

Här kan du boka dag och sedan fördelar klubben tider över dagen till var och en. Exakt tid på dagen går inte att boka! Anmälningslistan uppdateras manuellt så det kan ta någon tid innan din tid dyker upp.

Den nya traversen är nu fullt i drift och dess funktioner kommer att underlätta jobben vid både upptagning och sjösättning. 

Sedan är det upp till varje båtägare att ha allt i ordning vid upptagningen. Kom i god tid före den tid du fått tilldelad. Viktigast är att din båtvagn är i ordning. Bå igen det besiktningsprotokoll som finns här på hemsidan - Egenkontroll av båtvagn

Covid - 19 – Viktigast är att håll avstånd - även om vi är utomhus! Undvik att samlas runt en mobiltelefon eller ett arbetsmoment.