Dags för upptagning med fortsatta Covid-19 restriktioner.

Vi har vissa restriktioner att ta hänsyn till även i höst. Upptagningen sker de två sista helgerna i september, 18 - 19/9 och 25 - 26/9.

Tiderna över dagen är fördelade med 30 minuter mellan varje traverslyft och vi börjar klockan 09.00.

OBS! Det är båtens försäkring som gäller vid hela upptagningsförfarandet! Alnö Båtklubb har en ansvarsförsäkring för traversteamen som gäller vid olycka eller att någon av dem orsakar en skada genom felaktigt handhavande.

Du kör din båt under traversen. Upptagningsteamen sköter transporten från traversen och uppställningsplatsen. En person från båten ska vara tillgänglig för att koppla och lossa stroppar från båtens däck. Du behöver som tidigare år inte vara behjälplig när andra båtar hanteras.

I god tid före upptagning kommer klubben att göra en besiktning av alla vagnar i hamnen. Om din vagn får en anmärkning så meddelas du detta. Besiktingsprotokoll "Egenkontroll av båtvagnar" finns publicerat här på webben under rubriken Hamndokument. Gör en egenkontroll för att vara säker på att allt är som det ska. Bristfälliga vagnar kommer klubben inte att hantera.

Vill man ha en tidigare eller senare tid för upptagning ska du kontakta Hamnteamet för överenskommelse. Då tillkommer en extra avgift på 250 kr.

Den som bokat plats och varken avbokar eller dyker upp blir debiterad en extra avgift på 500 kronor.

ABK Styrelse         

Bokade tider för sjösättning

18 september

Sjösättningsningsteam - Daniel N, Mickael S och Stefan W

09.00 Mikael Björklund - motorbåt - inomhus

09.30 Magnus Svensson - motorbåt - utomhus

10.00 XXX

10.30  XXX

11.00 XXX

11.30 XXX

12.00 XXX

12.30 Lunchpaus

13.00 Namn - båttyp - plats

13.30 XXX

14.00 XXX

14.30 XXX

15.00 XXX

15.30 XXX

19 september

Sjösättningsningsteam - Jim S, Pär A och Jens A

09.00 Zackarias Challis - segelbåt - utomhus

09.30 Urban Eklund - motorbåt - inomhus

10.00 Robban - motorbåt - utomhus

10.30  XXX

11.00 XXX

11.30 XXX

12.00 XXX

12.30 Lunchpaus

13.00 Namn - båttyp - plats

13.30 XXX

14.00 XXX

14.30 XXX

15.00 XXX

15.30 XXX

25 september

Sjösättningsningsteam - Alf L, Tommy N och Andreé W

09.00 Tage Carlsson - segelbåt - utomhus

09.30 Johan Backsell - motorbåt - utomhus

10.00 Marcus Strandberg - motorbåt - utomhus

10.30  Simona Fricke - motorbåt - utomhus

11.00 XXX

11.30 XXX

12.00 XXX

12.30 Lunchpaus

13.00 Namn - båttyp - plats

13.30 XXX

14.00 XXX

14.30 XXX

15.00 XXX

15.30 XXX

26 september

Sjösättningsningsteam - Ulf V, Andreas Lithen och Daniel N

09.00 Rolf Hermansson - motorbåt - utomhus

09.30 Andree Wennstig- segelbåt - inomhus

10.00 Mikael Kronman - motorbåt - utomhus

10.30  Kristian Öberg - segelbåt - utomhus

11.00 Mats Hägglund - segelbåt - utomhus

11.30 XXX

12.00 XXX

12.30 Lunchpaus

13.00 Namn - båttyp - plats

13.30 XXX

14.00 XXX

14.30 XXX

15.00 XXX

15.30 XXX

Tidigare / Senare datum

Önskar man sjösättning tidigare eller senare än dessa datum så sker det efter överenskommelse

med hamnteamet - mot en extra ersättning på 250 kr.