Dags för sjösättning i traversen

Sjösättning sker den 18, 19, 25 och 26 maj samt 1 juni. Vi börjar klockan 09.00 varje dag.

OBS! Det är båtens försäkring som gäller under hela hanteringen i traversen! Alnö Båtklubb har en ansvarsförsäkring för lyftteamen som gäller vid olycka eller att någon av dem orsakar en skada genom felaktigt handhavande.

Lyftteamen sköter transporten mellan uppställningsplats och travers. En person från båten ska vara tillgänglig för att koppla och lossa stroppar från båtens däck. Du behöver som tidigare år inte vara behjälplig när andra båtar hanteras.

Kontrollera i god tid före upptagningen, det är båtägarnas eget ansvar, att respektive vagn är i ordning. Besiktingsprotokoll "Egenkontroll av båtvagnar" finns publicerat här på webben under rubriken Hamndokument. Gör en egenkontroll för att vara säker på att allt är som det ska. Bristfälliga vagnar kommer klubben inte att hantera.

Vill man ha en tidigare eller senare tid för upptagning ska du kontakta Hamnteamet för överenskommelse. Då tillkommer en extra avgift på 250 kr.

Den som bokat plats och varken avbokar eller dyker upp blir debiterad en extra avgift på 500 kronor.

ABK Styrelse         

Här kan du boka tid för upptagning

Bokade tider för sjösättning

Dag 1 - 18 maj

Lyftteam - Stefan, Daniel och Ulf

09.00 start på förmiddagen - alla på plats - därefter i denna ordning

Namn - typ av båt - inom/utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

m. fl

Dag 2 - 19 maj

Lyftteam - ?

09.00 start på förmiddagen - alla på plats - därefter i denna ordning

Zakarias Challis - segelbåt - utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

m. fl

Dag 3 -  25 maj

Lyftteam - Andrée, Micke S och Micke K

09.00 start på förmiddagen - alla på plats - därefter i denna ordning

Rolf Hermansson - motorbåt - utomhus

Ulf Jennehag - segelbåt - utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

m. fl

Dag 4 - 26 maj

Lyftteam - Alf, Frank och Jim

09.00 start på förmiddagen - alla på plats - därefter i denna ordning

Kristian Öberg - segelbåt - utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

Namn - typ av båt - inom/utomhus

m. fl

Dag 5 - 1 juni

Lyftteam - Pär, Andrée och Frank

09.00 start på förmiddagen - alla på plats - därefter i denna ordning

Markku Ahonen - segelbåt - utomhus

Robin Fricke - motorbåt - utomhus

Mats Hägglund - segelbåt - utomhus

Kalle Backsell - motorbåt - utomhus

m. fl

Tidigare / Senare datum

Önskar man sjösättning/upptagning tidigare eller senare än dessa datum så sker det efter överenskommelse med hamnteamet - mot en extra ersättning på 250 kr.