Årets höstfest hölls, i lokalen Alnösundet, i slutet av november

Viktigt att komma tillsammans...

Förutom den ordinarie verksamheten i hamnen så jobbar klubben på att ha ett arrangemang varje månad oavsett tidpunkt. Under vintersäsongen blir det av naturliga skäl inte så många tillfällen. Den tredje torsdagen i månaden, september till maj, serverar seniorena ärtsoppslunch för medlemmar och andra hungriga alnöbor, mellan 11.00 och 13.30.

   Under sommaren arrangerar klubben några after-work i Bodegan nere i båthallen med boule, pilkastningstävling och musik-quiz. Också det den tredje torsdagen i månaden från sen eftermiddag och framåt kvällen. "Man har så kul som man gör sig, eller..."Barpriserna är garanterat Alnöns bästa! Bra spellistor och PA från Björne ́s!

   Den sista helgen i augusti - "Lysnatta" - har klubben under de senaste åren arrangerat Alnö- dagen tillsammans med företags- och föreningslivet på Alnö. Då kappseglas det också i Broracet - på Alnösundets vatten mellan Alnöbron och Sundsvallsbron.

   Dagen avslutas med grillfest för medlemmar, grannar och kompisar - de som vill komma är välkomna!

ABK Årskalender

18 Apr
Inspiration och "avrostning"

Inställt p.gr.a. Covid-19 bestämmelser -

19 Apr
Inspiartion och "avrostning" - dag 2

Inställt p.gr.a. Covid-19 bestämmelser

23 Apr
Nytt datum för Årsmötet - se månadsbrev - april

Inställt p.gr.a. Covid-19 bestämmelser

27 Apr
Första korta arbetspasset i hamnen, av två

Fika under kvällen

29 Apr
Andra korta arbetspasset i hamnen, av två

Fika under kvällen

9 May
Arbetsdag i hamnen

Gratis hamburgare till lunch

9 May
ABK medlemsmöte

Inställt p.gr.a. Covid-19 bestämmelser -

10 May
Arbetsdag i hamnen

Gratis hamburgare till lunch

16 May
Första sjösättningsdag av tre

Alla avgifter ska vara betalda innan sjösättning

23 May
Andra sjösättningsdag av tre

Alla avgifter ska vara betalda innan sjösättning

6 Jun
Tredje sjösättningsdag av tre

Alla avgifter ska vara betalda innan sjösättning

14 Jun
Sista arbetsdagen i hamnen

Gratis hamburgare till lunch

29 Aug
Alnödagen 2020