Vårjobb på gång - ny brygga!

...och en hel del ytterligare

Hux, flux så är det vår! I slutet av november lade isen och det var helt plötsligt  -17 grader C mitt på dagen. Nu är det april och nästan lika kallt.

Under vårvintern har vi bygga nytt däck på bryggan runt travers och mastkran. Ett ganska drygt jobb som är gjort och vi kunde dra fördel av att jobba från isen. Nu återstår anslutningen mot rampen som vi försöka få till betydlig bättre när man lägger till vid bryggan och båtar ska rullas av eller upp på vagnar.

Även anslutningen mellan den nya bryggan och området runt traversen ska skapas. I höstas drogs en pumpledning mellan bryggan och avlopps tanken vid båthallen. Den nya toatömningen ska installeras på utrustningsbryggan och anslutas till tanken, Samtidigt lades ny kanalisation för el och vatten till travers och brygga.

Vårens arbetsdagar kommer att vara fyllda med arbetsuppgifter för alla. Några "frivillig-kvällar" kommer sannolikt även att behövas för att få allt iordning inför sommarens båtfärder.

Bygglaget består av oss alla och arbetsledningen kallar nu till arbetsdagar. Det några timmar på lördag- och söndagsförmiddagar 09.00-15.00. Välkomna att delta!

// ABK Styrelse

 

 

ABK Årskalender