Alnö Marina

I klubbhamnen finns 52 båtplatser, en travers som lyfter 10 ton, en mastkran 20 meter hög, en klubbstuga, förrådsbyggnader för truck och jollar samt uppställningsplatser för båtar under vintern m.m. Och inte minst en båthall för uppställning av ett 20-tal båtar inomhus.

Hamnen har 52 platser som ägs av nyttjanderättshavare till plats i vatten. Man äger alltså inte en fast plats, Placeringen av respektive båt görs utifrån storlek och sort, motor eller segel, varje säsongsstart. Många byter sina båtar och då kanske man behöver en större eller mindre plats jämfört med tidigare säsonger. Eller så vill någon helt enkelt byta plats. En del platser finns oftast lediga för uthyrning under sommaren. Under vintertid finns uppställningsplatser för uthyrning utomhus, oftast också några enstaka platser inomhus.

   Uppställning av båtar utomhus under sommartid, 15/6 – 15/9, är ej tilllåten. Under sommaren finns alltid plats att hyra inne i båthallen. Hyr man plats i hamnen ingår parkeringsplats för båtens vagn.
Under säsongen skall både ägare och den som hyr sin plats göra två vaktnätter - en i början respektive mot slutet av sommaren.

   Vid sjösättning och upptagning bemannas travers och truck av personer som är kunniga och godkända att köra dessa maskiner - det är stora vikter som hanteras och säkerheten måste gå först. Ta gärna del av säkerhetsföreskrifterna under rubriken Dokument.
Bokning av tider för sjösättning och upptagning görs alltid via ett formulär här på webben.
För mindre båtar och vattenskotrar finns en sjösättningsramp mitt i hamnen. Nyckelkoden till bommen erhålls mot en säsongsavgift.

   Parkeringsplatser för bilar finns framför båthallen och inne på området - notera att bilar inne på området kan bli inlåsta under hela dygnet. I anslutning till hamnen finns också Sjöräddnings-sällskapets räddningsstation.

Dokument

- här hittar du alla aktuella dokument för hamnen