Årsmötesdokument

På grund av restriktioner för spridning av Covid-19 smitta hölls ett digitalt årsmöte den 20 mars 2021.

Det var ett riktigt välbesökt möte med 26 personer uppkopplade från olika håll runt omkring. Allt fungerade kanske inte helt perfekt men alla verkade tillfreds efter mötet. Den som deltog från längstbort i världen var Josef Viklund som befinner sig i Somaliland, Öst Afrika, via en bra uppkoppling.

Det formella protokollet från årsmötet kommer att publicerat här under på sidan så snart det är utskrivet och justerat. Dock ett kort referat.

Den nya styrelsen ser ut så här...

Ledamöter: Ordförande Daniel Näsman - Sekreterare Tage Carlsson - Kassör Alf Lindbergh - Ulf Vikström, representat för Båthallen - Stefan Wengelin - Bo Gustavsson - Rolf Hermansson

Suppleanter: Jim Sjöberg - Andreé Wennstig

Revisorer: Henrik Fälldin, sammankallande - Kristoffer Henriksson

Valberedning: Frank Arnoldsson, sammankallande - Kristoffer Hagh Del

Medlemsavgiften oförändrad 500 kr/år

Efter avslutat årsmötet hölls en information om situationen med att klubbens travers måste bytas ut. Teknik, alternativ och kostnad gicks igenom. Församlingen rekommenderade den nya styrelsen att införskaffa en fabriksny travers med planerad driftssättning i mitten av maj. Mer info inom kort.

Kallelse till Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

ABK Funktionärer 2021/22