Broköret - kappsegling

Broköret gick av stapeln den 25/8 2018. Välkommen tillbaka i år!

Välkommen till årets upplaga av Broköret den 31/8 2019!

Även i år arrangeras Broköret samma dag som Alviksdagen - tillsammans blir det en stor folkfest i Alnö Båtklubbs småbåtshamn. Nedan finner du all informaion du behöver veta inför tävlingen. 

Ladda ned informationen i utskriftsvänligt format:

Anmälan Broköret 2019

Inbjudan Broköret 2019

Kompletterande seglingsföreskrifter Broköret 2019

Inbjudan kappsegling

Broköret
Tävlingen är öppen för kölbåtar och flerskrovsbåtar SRS 
Båtar utan SRS-tal kan delta utom tävlan i "Cruisingklassen"
Datum: 31 Augusti 2019
Arrangör: Alnö Båtklubb 

1. Regler

 1.1.1
Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid tävlingsexpeditionen

2. Villkor för att delta
2.1
Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
2.2
Varje tävlande båt ska vara ansvarförsäkrad 
2.3
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

3. Anmälan 
3.1
Anmälan ska göra senast 26/8 till [email protected]
3.2 
Använd med fördel bifogad blankett. Anmälan ska innehålla uppgifter om

Skeppare *
Klubb *
Mobilnr. *
E-post *
Båttyp *
Segelnr. *
SRS-tal *
Eget mätbrev nr. 
Klass *

Alla * markerade var obligatoriska fält som måste fyllas i. 
3.3
Anmälningsavgiften är 350 kr och betalas genom PG 832361-0 eller Swish 123 199 78 81 Märk inbetalningen med ”Broköret" Kvitto uppvisas vid registreringen.
3.4
En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast, 2019-08-26 kl. 23:59 i samband med anmälan.
3.5 
En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast tisdag, 2019-08-26 kl. 23:59 i samband med anmälan.

4. Registrering 
4.1
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 31/8 kl. 09.00.
4.2
Mätbrev i förekommande fall ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
4.4
En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. 
 4.5
Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

5. Tidsprogram 
5.1
Program
Registrering: kl. 08.00 – 09.00
Skepparmöte: kl. 10.00
Tid för första varningssignal: kl.10.55
Prisutdelning: Efter protesttidens utgång.

6. Genomförande 
6.1
Tävlingen ingår som en delsegling i Guldkusten Cup 2019.

7. Kappseglingsområde
7.1
Kappseglingarna genomförs i vattnen vid Alnö båtklubb 

8. Banan 
8.1
Banan är en skärgårdsbana 

9. Protester och straff 
9.2
KSR Appendix T gäller.
KSR Appendix T1 gäller. 

11. Priser 
11.2
Sakpriser 

12. Övrig info 

Tävlingen ingår i evenemanget ”Alviksdagen” med en rad olika prova på aktiviteter så som simning, jollesegling, vattenskoter etc. som kan kräva att man följer arrangörens anvisningar vid in och utsegling i hamnen.

28/5 2019
Tage Carlsson, tävlingsledare

Kompletterande (Preliminära) seglingsföreskrifter

Tävling: Broköret
Tävlingen är öppen för kölbåtar och flerskrovsbåtar SRS
Den ingår som en delsegling i Guldkusten Cup 2019
Datum: 31 Augusti 2019
Arrangör: Alnö Båtklubb 

1.
Tidsprogram
 1.1
Dag: Lördag
Datum: 19-08-31
Planerad tid för startsidnal: Kl 11.00

Sista varningssignal ges senast kl: 13.30

1.2

För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen.
1.3
1 kappseglingar är planerad

2
Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.
2.1
Tävlingsexpeditionen är placerad i Klubbhuset 
2.2
Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid klubbstugan

3.
Märken
3.1
Rundningsmärkena är
Märke 1: Röd tetraed/boj norr om Alnöbron, tas om Babord
Märke 2: Röd tetraed/boj väst om Sundsvallsbron, tas om Babord
Märke 3: Röd tetraed/boj norr om Alnöbron, tas om Babord

Startmärken är två flaggprickar
Målmärken är två flaggprickar
3.2
Hinder i banan: Passage av fasta fiskeredskap måste ske utanför redskapens ytterflagg

4
Tidsbegränsning
4.1
Kappseglingens tidsbegränsning:
Maxtiden för första båt i mål är 5 timmar och 15 minuter. 
4.2
Målgångsfönster:
En båt som inte går i mål inom 2 timmar och 15 minuter, efter det att den första båten som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål.
Detta ändrar KSR 35 och A4.
4.3
Avkortad bana:
Banan kan avkortas vid Tjyvholmen.
Visas flagga C från arrangörsbåt skall Tjyvholmen rundas omgående om Babord och målgång blir i Alvik.
4.4
Båt som utgår eller ej går i mål skall underrätta seglingsledningen snarast på tel. 070-261 82 85


5
Ändringar och tillägg till KSR Appendix S
5.1 
Banan är en skärgårdsbana enligt banskiss.
Detta ändrar AppSF 7.2 
5.2
Klassflaggan är en signalflagga D
Detta ändrar AppSF 6.1
5.3
Mållinjen är mellan två flaggprickar utanför Alnö Båtklubbs hamn i Alvik
Detta ändrar AppSF 11.1
5.4
KSR Appendix T gäller. 
5.5
KSR Appendix T1 gäller.

Broköret - kappsegling

Broköret gick av stapeln den 25/8 2018. Välkommen tillbaka i år!

Välkommen till årets upplaga av Broköret den 31/8 2019!

Även i år arrangeras Broköret samma dag som Alviksdagen - tillsammans blir det en stor folkfest i Alnö Båtklubbs småbåtshamn. Nedan finner du all informaion du behöver veta inför tävlingen. 

Ladda ned informationen i utskriftsvänligt format:

Anmälan Broköret 2019

Inbjudan Broköret 2019

Kompletterande seglingsföreskrifter Broköret 2019