Dags för upptagning med Coronan fortsättningsvis som regent!

Vi har vissa restriktioner att ta hänsyn till även i höst. Tiderna över dagen är glest fördelade med 45 minuter mellan varje upptagning och vi börjar klockan 09.00. Maximalt antal båtar per dag är 8 stycken så upptagningsteamen inte får så lång arbetsdag. Den som bokat plats och varken avbokar eller dyker upp blir debiterad en extra avgift på 500 kronor.

OBS! Det är båtens försäkring som gäller vid hela upptagningsförfarandet! Alnö Båtklubb har en ansvarsförsäkring för upptagningsteamen som gäller vid olycka eller att någon av dem orsakar en skada genom felaktigt handhavande.

Du lämnar din båt under traversen. En person från båten ska vara tillgänglig för att koppla stroppar från båtens däck. När båten är uppe på land så sköter upptagningsteamen transporten till uppställningsplatsen. Du behöver som tidigare år inte vara behjälplig när andra båtar tas upp.

I god tid före upptagningen kommer klubben att göra en besiktning av alla vagnar i hamnen. Om din vagn får en anmärkning så meddelas du detta. Besiktingsprotokoll "Egenkontroll av båtvagnar" finns publicerat här på webben under rubriken Hamndokument. Gör en egenkontroll för att vara säker på att allt är som det ska. Bristfälliga vagnar kommer klubben inte att hantera.

ABK Styrelse

Bokade tider för upptagning

12 september

Upptagningsteam - Daniel Näsman, Jim Sjöberg

Jobbet redan utfört - med viss resvervation p.gr.a hård nordväst

19 september

Upptagningsteam - Tommy Näsman, Ulf Vikström och Stefan Wengelin

09.00 Zackarias Challis - segelbåt - utomhus

09.45 Alf Lindbergh - segelbåt - inomhus

10.30 Lars Askrud - segelbåt - inomhus

11.15  Kalle Backsell - motorbåt - utomhus

26 september

Upptagningsteam - Alf Lindbergh, Frank Arnoldsson och Per Allanius

09.00 Mats Hägglund - segelbåt - utomhus

09.45 Rolf Hermansson - motorbåt - utomhus

10.30 Thomas Åhlund - segelbåt - utomhus

11.15  Henrik Dahlstedt - segelbåt - utomhus