Dags för sjösättning med Covid-19 som regent!

Vi har vissa restriktioner att ta hänsyn till även i vår. Tiderna över dagen är fördelade med 30 minuter mellan varje sjösättning och vi börjar klockan 09.00. Den här första helgen i juni, 5 - 6/6, kommer vi att köra med två sjösättningsteam för att få så många båtar som möjligt i vattnet.

Den tidigare annonserade dagen 4/6 måste tyvärr tas bort som bokningsbar för sjösättning då besiktning av den nya traversen kommer att göras då.

OBS! Det är båtens försäkring som gäller vid hela sjösättningsförfarandet! Alnö Båtklubb har en ansvarsförsäkring för traversteamen som gäller vid olycka eller att någon av dem orsakar en skada genom felaktigt handhavande.

Du lämnar din båt på uppställningsplatsen. Upptagningsteamen sköter transporten fram till traversen. En person från båten ska vara tillgänglig för att koppla och lossa stroppar från båtens däck. Du behöver som tidigare år inte vara behjälplig när andra båtar hanteras.

I god tid före sjösättningen kommer klubben att göra en besiktning av alla vagnar i hamnen. Om din vagn får en anmärkning så meddelas du detta. Besiktingsprotokoll "Egenkontroll av båtvagnar" finns publicerat här på webben under rubriken Hamndokument. Gör en egenkontroll för att vara säker på att allt är som det ska. Bristfälliga vagnar kommer klubben inte att hantera.

Den som bokat plats och varken avbokar eller dyker upp blir debiterad en extra avgift på 500 kronor.

ABK Styrelse         

Bokade tider för sjösättning

5 juni

Sjösättningsningsteam - YY

09.00 Rolf Hermansson - motorbåt - utomhus

09.30 Zakarias Challis - segelbåt - tomhus

10.00 Urban Eklund - motorbåt - inomhus

10.30 Tage Carlsson - segelbåt - utomhus

11.00 Lars Askrud - segelbåt- inomhus

11.30 Mats Hägglund - segelbåt - utomhus

12.00 Andreas Berg - motorbåt - utomhus

12.30 Lunch paus

6 juni

Sjösättningsningsteam - YY

09.00 Andrée Wennstig - segelbåt - inomhus

09.30 Alf Lindbergh - segelbåt - inomhus

10.00 Kristian Öberg - segelbåt - utomhus

10.30  Hans Engström - motorbåt - inomhus

11.00 Fredrik Andersson - segelbåt- inomhus

11.30 Gunnar Smedsgård - segelbåt - utomhus

12.00 Namn - båttyp - plats

12.30 Lunch paus

13.00 Namn - båttyp - plats

13.30 Åke Vallin - motorbåt - inomhus - ska hänga kvar i traversen ett par dagar

8 juni

Sjösättningsningsteam - YY

16.00 Josef Viklund - segelbåt - utomhus

16.30 Henrik Dahlstedt - segelbåt - utomhus

17.00 Namn - båttyp - plats

17.30 Namn - båttyp - plats

10 juni

Sjösättningsningsteam - YY

16.00 Thomas Åhlund - segelbåt - ute

16.30 Namn - båttyp - plats

17.00 Namn - båttyp - plats

Senare datum

Önskar man sjösättning senare än dessa datum så sker det efter överenskommelse

med hamnteamet - mot en extra ersättning på 250 kr.