Månadsbrev 2020

- under 2020 kommer ett månatligt brev med information till klubbens medlemmar.

Årets första brev handlar om aktiviteter, rättigheter, skyldigheter och förfallna fakturor inom klubben.

Brevet finns att läsa som pdf under bilden

Månadsbrev Januari

Månadsbrev februari/mars

Månadsbrev - april