Den nya traversen levereras

28 May

Traversen ska lyftas på plats uppe på stativet. Därefter installation, provkörning och lasttest. Sist men inte minst besiktning och godkännande av leverans.

Pris Sista dag för leverans enl. tillverkaren

Första dagarna i juni blir det "övningskörning" och utbildning av klubbens egen lyftpersonal. För att få köra den nya traversen krävs ett godkänt personligt intyg från besiktningsföretaget.