2023 Hamnprojekt under höst/vinter

1 Dec , Hamnen

Fram till nyår så tänker vi jobba med att bygga ett nytt däck på bryggan vid mastkran och travers. Nu i början av december är det gamla däcket rivet och pålningar är gjorda för den nya bryggan. Nästa steg är att sänka järnkonstruktionen till rätt höjd, montera bjälkunderlag och så småningom börja skruva själva däcket.

Pris

Jobbet kommer att göras under vardagar för den som har möjlighet och på lördag - söndag förmiddagar

De som har möjlighet och lust att hjälpa till kan anmäla sig till-

Frank 070-5910200

Alf 070-3809993

Daniel 070-310 20 09

Målet är att hålla Invigningsfest på nyårsafton klockan 11.00