Bokning av sjösättning

I år kommer vi att vara försiktiga och följa de allmänna rekommendationer och regler som gäller i Coronatider. Därför kommer vi att sprida ut tiderna och boka båtar med 45 minuters mellanrum.

Teamen som sköter sjösättningen kommer att ta hand om båten från uppställningsplatsen och tills den är i sjön. Den enda assistans de behöver är när slingen ska kopplas uppe på båten. Då ska endast en person från båten hjälpa till!

Här kan du boka dag och sedan fördelar klubben tider över dagen till var och en. Exakt tid på dagen går inte att boka! Anmälningslistan uppdateras manuellt så det kan ta någon tid innan din tid dyker upp.
Sjösättning kommer att ske under tre lördagar från 09.00 och framåt - tills alla är i sjön.