Årsmötesdokument

På grund av restriktioner för spridning av Covid-19 smitta har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet på obestämd tid. Kallelse kommer att skickas ut tre veckor före utsatt datum. Se mer information i Månadsbrevet för april.

Till årsmötet har det lämnats in tre motioner - två av Sture Kriström och en från Mårten Jolhed. Motionerna och klubbens yttranden finns samlade under rubriken "Motioner" här på hemsidan

Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse